The perfect opportunity to canoe in Phang Nga and get the best of both worlds – …

โอกาสที่ดีในการพายเรือแคนูในจังหวัดพังงาและใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในโลกทั้งกลางวันและกลางคืน เริ่มตั้งแต่รับประทานอาหารกลางวันสำรวจถ้ำหินปูนของอ่าว ('hongs' ในภาษาไทย) ซึ่งสามารถเข้าได้โดยเรือแคนูเท่านั้นเมื่อน้ำขึ้นฝั่งขวา แล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน

Source by rhondavwoman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *