The Naka Island Resort & Spa Phuket Thailand. Nestled among stunning beaches lu…

เดอะนาคาไอแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ต ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวเขียวขจีที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นอ่าวพังงาสีเขียวมรกตเขียวชอุ่มและทิวทัศน์อันงดงามของชายฝั่งทะเลภูเก็ตเกาะนาคาเป็นบูติครีสอร์ทที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลของภูเก็ต

Source by hotel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *