Red Sky, a new, chic, urban Bistro with a Wine Bar and Martini Bar has come to t…

Red Sky ใหม่ทันสมัยเก๋ไก๋ในเมือง Bistro พร้อมไวน์บาร์และ Martini Bar มาสู่ใจกลางกรุงเทพฯ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ – เดอะเรดสกายเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการเป็นสถานที่สำคัญแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามบนชั้น 55 ของโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดและทันสมัยที่สุดของกรุงเทพฯ นำเสนอแนวทางการรับประทานอาหารที่ทันสมัยและน่าประทับใจสำหรับการรับประทานอาหารในโลกเก่าทีมงานศิลปะการทำอาหารของ Red Sky นำเสนอเมนูอาหารตะวันตกแบบตะวันตกล่าสุด

Source by mixailkapetanio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *