Kata Rocks Hotel, Phuket, Thailand: The angular infinity pool overlooks the Anda…

โรงแรมกะตะร็อคส์, ภูเก็ต, ประเทศไทย: สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้มุมมองเห็นทะเลอันดามัน ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต ลองใช้บริการนวดแผนไทยในเวลา 90 นาทีที่สปาของสระว่ายน้ำที่ทำให้เคลิบเคลิ้ม

Source by emmagaustad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *