If you're planning to travel to Phuket, Thailand be sure to visit the city&#…

ถ้าคุณวางแผนที่จะเดินทางมายังภูเก็ตประเทศไทยควรแวะเที่ยวชมเมืองเก่าของเมืองเพื่อดูสถาปัตยกรรมแบบจีน – โปรตุเกสที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และรับประทานอาหารที่ร้านค้าในตลาดกลางคืนในช่วงสุดสัปดาห์

Source by mrnotphukettour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *