I guess you’ve already taken your first pictures from the airplane while landi…

ฉันเดาว่าคุณได้ถ่ายภาพแรกจากเครื่องบินขณะลงจอดแล้วตอนนี้คุณกำลังรอรถแท็กซี่ยินดีจ่ายเงินทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไปที่โรงแรมของคุณและเตรียมพร้อมที่จะใช้วันแรกในกรุงเทพฯ

Source by nomadbeautiful

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *