How many cities in the world can pretend to have more rooftop bars than Bangkok?…

เมืองต่างๆในโลกสามารถหลอกว่ามีบาร์บนชั้นดาดฟ้ามากกว่ากรุงเทพได้กี่เมือง? ไม่มีเรารู้ … ในรายการของเราคุณสามารถหาสถานที่ที่จะนั่งเล่นกลับมาพร้อมกับคนที่คุณรักดื่มด่ำกับเมืองด้วยการกวาด 360 องศาเต็มรูปแบบและแม้ปาร์ตี้จะเข้ามา

Source by LeAnnRichardson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *