Hourglass.kombucha Service เริ่มแล้วที่ PAL cafe ที่ K PARK ซิกเนเจอร์ลาเฟลอร์ชา …

บริการ Hourglass.kombucha เริ่มแล้วที่ PAL cafe ที่ K PARK

🍹 Signature La Fleur ชาดอกไม้สูตรพิเศษที่เราผสมผสานชาอูหลงคุณภาพดีกับดอกไม้หอมนานาชนิดเข้าด้วยกัน

🍹มะตูมป่าสด

🍹ลิ้นจี่เปรี้ยวนิดหวานนิด ๆ อร่อย

🍹Komboffe
Kombucha ผสมกาแฟ Cold Brew สูตรของ PAL Cafe ความอร่อยที่ลงตัวใครที่รักกาแฟไม่ควรพลาด❗️

#hourglasskombucha
# ปาล์มคาเฟ่
#ภูเก็ต
#probioticdrink
# คอมบูชา
# พระบูชา

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *