Can YOU help us get adopted dogs there by being a FLIGHT VOLUNTEER? We organize…

คุณสามารถช่วยให้เราได้สุนัขรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่นั่นด้วยการเป็นพนักงานขับรถเที่ยวบินหรือไม่? เราจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีค่าใช้จ่ายให้คุณ อาสาสมัครเที่ยวบินก่อนหน้าได้อธิบายว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของพวกเขา! หากคุณเดินทางจากเมืองไทยในตั๋วที่จองพร้อมกับการบินไทยสายการบิน All Nippon (ANA) สายการบินจีนกาตาร์แอร์เกาหลี JAL EVA Lufthansa หรือ KLM โปรด EMAIL jan @ soidog-founda … สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. www.soidog.org / …

Source by adoptioninfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *