12/24/16 In Seoul, South Korea, a passenger’s small dog was shot and killed by…

12/24/16 ที่โซลประเทศเกาหลีใต้สุนัขเล็ก ๆ ของผู้โดยสารถูกยิงและถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่สนามบินเมื่อวันจันทร์หลังจากที่สุนัขหลบหนีออกจากคอกสุนัขในขณะที่กำลังขึ้นรถ สุนัขเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยและวิ่งลงบนรันเวย์ ตามที่บางกอกโพสต์การฆ่าสุนัขเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลเนื่องจากเขาสามารถมี …

Source by kgparmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *