⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀สถานที่ร้อนชื้นจริงๆ🤭 ถ้าลมไม่พัดให้เหงื่อออกจากหน้าผากถึงคางอีกครั้ง …

🌴🌊🌴🌊🌴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀สถานที่ร้อนชื้นจริงๆ🤭
ถ้าลมไม่พัดเหงื่อจากหน้าผากก็ไหลไปที่คางทันใดนั้นเหงื่อจากท้ายทอยก็ไหลตามหลังของฉัน💧ทันใดนั้นมันก็ร้อนและชื้นมาก แต่จริงๆแล้ว ยินดีที่ได้อยู่กับพี่สาว❤️ (Gapbun Confession) ยังสนุกและความทรงจำที่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน 😍ไปอีกครั้ง 🏻‍♀️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *