ไม่แบ่งกล้วยแบบดั้งเดิม! Banana Slice มากกว่า but แต่อร่อยอย่างแท้จริง …

ไม่ใช่กล้วยคลาสสิก🍌แยก!, ชิ้นกล้วยมากกว่า but แต่อร่อยและได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริงหลบหนีความร้อน @hiltonpattaya #pattaya #pattayathach #thailand #payayachach

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *