"เวลาที่สูญเสียที่ชายหาดคือเวลาที่ใช้ไปอย่างดี" "เมื่อชายหาดแตกใช้เวลา …

"เวลาที่สูญเสียไปกับชายหาดคือเวลาที่ใช้ไปอย่างดี"
"เมื่อชายหาดแตกใช้เวลาดีๆ" 😁🤗😎
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#pattayabeach #pattayacity #bangkok #thailand #journey #feelingmyself #thai #momentsoflove #thesozuspace #allahabad #allahabadi #derz ____ xpct

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *