เร็ว ๆ นี้จะน้อยกว่า 12 ชั่วโมงจนกว่าเราจะมาถึงทางของเรา #phuket #thailand …

เร็ว ๆ นี้น้อยกว่า 12 ชม. จนกว่าเราจะมุ่งหน้า #phuket #thailand

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *