อย่าคาดหวังในตัวลูกมากเกินไป เพราะเด็กคาดหวังในตัวเรา เพียงสิ่งหนึ่ง คือรัก • # ภูเก …

อย่าคาดหวังกับบุตรหลานของคุณมากเกินไป
เพราะเด็กคาดหวังในตัวเรา
เพียงสิ่งหนึ่ง
คือความรัก•🚗🏎

# ภูเก็ตอย่าหายไปไหน
# 8/12/63

_____________________________________________

# happy #beauty # happiness # feelhappy # ilovefashion # fashion # family # ilove # iloveyou # iloveshopping # holiday # shopping # outfit # myfamily # son # myson # ilovemyson # husband # ilovehusband # photo # photography # photobyme # phuket # phuketthailand # tripphuket #holidayphuket 🌴🌴🌴🌴🌴🍹🍹🍹🍹

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *