"อย่ากลัวที่จะลุกออกจากถนน ผ่านป่ามืด, ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ ผม …

"อย่ากลัวที่จะลุกขึ้นจากถนน
ผ่านป่ามืด,
ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ
ฉันอยู่ที่นี่ "
#phuket #thailand #thai #honeymoon #travel #trip #bigbuddah #love #lovestory

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *