หนึ่งในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยคือการได้รับการล้อมรอบด้วย w …

สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยคือการได้รับดอกไม้ที่สวยงามเสมอ! #flowers #orchid #jungle #flora #exotic # tropical #thailand #phuket #local # islander #sunny #instaflowers

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *