สภาเพื่อนักท่องเที่ยว: มาถึงเมืองไทยสิ่งแรกที่ต้องถ่ายภาพ …

สภาสำหรับนักท่องเที่ยว: มาถึงประเทศไทยก่อนอื่นอย่าลืมถ่ายรูปกับพื้นสระว่ายน้ำมหาสมุทรและต้นปาล์มและเทลงในเครือข่ายทางสังคม – ส่วนใหญ่ไม่มีใครเห็นมันเลย😄😂🙌🏼 เรื่องตลก #Thailand #Phuket # 2018 #enjoyingthislife

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *