วันที่ 1 – ภูเก็ต️ การผจญภัย Zipline สนุกดีแผนกของหลิน Fei เหลือสองสามนาทีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นความพยายามที่ดี咁ตลก #phuket #trip #h …

วันที่ 1 – ภูเก็ต☀️
สนุก Zipline Adventure, กรมหลิน Fei ซ้ายสองไม่กี่นาที😆พนักงานท้องถิ่นที่ดียาก咁ตลก

#phuket #trip #holiday #zipline #adventure #day # hk

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *