มุมมองคือทุกสิ่ง … เรามักจะลืมว่ามันเป็นยังไงในบางคน …

มุมมองคือทุกสิ่ง … เรามักจะลืมว่ามันเป็นอย่างไรในรองเท้าของคนอื่น ฉันคิดว่าการเดินทางนั้นสำคัญมากที่จะเข้าใจผู้คนซึ่งเป็นรากฐานของการตลาดที่ดี ทำไมคนต่างกัน นิสัยการซื้อของพวกเขาคืออะไร? พวกเขาจะกำหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ⁣

ฉันคิดว่าทุกคนควรเดินทางเล็กน้อยถ้าพวกเขาสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมอื่นได้ เราสามารถเรียนรู้มากมายจากกันและกัน! ⁣

คุณเดินทางครั้งสุดท้ายเมื่อใด?

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *