"มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่เราจะเสียใจเมื่อความตายของเรา – ที่พวกเขารักน้อยและน้อย …

"เพียงสองสิ่งเท่านั้นที่เราจะเสียใจในความตายของเรา – ที่เรารักน้อยและเดินทางน้อย" ©
มาร์คทเวน

"มีเพียงสองสิ่งที่เรารู้สึกเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนั่นคือสิ่งที่เรารัก" ©
ทำเครื่องหมายว่าทั้งคู่

โทรตอนนี้:
โทรตอนนี้:
hWhatsApp / Telegram / Line / WeChat +66945625997

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *