ภาพถ่ายสุดพิเศษบนอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารใหม่จะสามารถ …

ภาพถ่ายสุดพิเศษบนอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นปีละ 15 ล้านคน

อาคารจะพร้อมใช้งานภายในเดือนเมษายน 2564
.

# ไทย # กรุงเทพ
#FF
@ Thailand222 @ thailugshai2000 @ pattaya222 @thai_bin_thai @jassim_alblooshi @ kohsamui222 @the_explorer_az @thailand_diary @ thailand666

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *