ฝนเขตร้อน ดีกว่าที่จะได้พบกับเขาในร้านกาแฟแสนสบายกว่าทางไปชายหาด แม้ว่า…

ฝนเขตร้อน🌧💙💦
ดีกว่าที่จะได้พบกับเขาในร้านกาแฟแสนสบายกว่าที่ไปที่ชายหาด "
แม้ว่าบ่อยขึ้นด้วยเหตุผลบางประการมีทางเลือกที่สอง🦑🐙# itsleda นักเดินทางหญิง #ITSLEDA #blogger #bloger # Thailand #Thailand # ไท # ภูเก็ต # ภูเก็ต # ฝนเขตร้อน # ฝน # ฝนห่าฝน

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *