บางวันฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไร แต่ทุกวันมันก็ยังคงทำ …

บางวันฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไร แต่ทุก ๆ วันมันก็ยังทำอยู่

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *