ต้อนรับเพื่อนชาวเอเชียจาก #HongKong, #Malaysia และ #China ไปยัง Skye …

ต้อนรับเพื่อนชาวเอเชียจาก #HongKong, #Malaysia และ #China ไปที่ Skye Lake Club #group #incentive #function #lakeside #dinner #mice #event #laguna #best # beautiful #delicious #boatavenue #phuket

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *