“ ดีกว่าที่จะเห็นบางสิ่งซักครั้งหนึ่งดีกว่าฟังเรื่องนี้พันครั้ง” #pattaya #pa …

“ เห็นสิ่งดีกว่าได้ยินมากกว่าพันครั้ง”
#pattaya #pattayathailand #thailand #pattayaviewpoint #pattayabeach #pattayacity

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *