จะซื่อสัตย์ฉันชอบถนนทางทะเลมากขึ้น ใน th …

ในการล่องเรือไปยังหมู่เกาะให้ความซื่อสัตย์ฉันชอบถนนทางทะเลมากขึ้น
ในการเดินดังกล่าวฉันตกหลุมรักอิตาลี
ฉันชอบที่จะฟังเสียงคลื่นตีด้านข้างเพื่อให้รู้สึกคลื่นลมเค็มบนผิว
แต่ทะเลทำให้ฉันหลับ แต่ฉันก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสุขที่สุด
# travel # phuket # ไทย # tai # phiphi #thailand #phuket #phiphi #holiday #travel

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *