คุณต้องการเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น – ให้เป็นธรรมชาติเหมือนลมหายใจของคุณ …

คุณต้องการแค่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น – ให้มีความเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเหมือนกับลมหายใจของคุณ รักชีวิตของคุณ. อย่าอยู่ตามบัญญัติบางประการ ไม่ใช้ความคิดของคนอื่น อย่าอยู่ตามความต้องการของคุณ ฟังหัวใจของคุณเอง เงียบเสียงฟังอ่อนนุ่มอ่อนแอภายในตัวคุณและทำตาม©

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *