# คำทักทายทักทาย ลองกับเพื่อนชาวต่างชาติของเรา ทักทายง่าย ๆ ด้วยคำว่า "สวัสดี …

#greetings ทักทาย
ลองกับเพื่อนชาวต่างชาติของเรา😊ทักทายง่าย ๆ ด้วยคำว่า "สวัสดี" #Thai #japanese #english #chinese #russian #german #pattayalife #lifeinpattaya #beachlife #pattayabeach # パタヤ在パパパパ😊

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *