ความสัมพันธ์ของเราเหมือนความสัมพันธ์ของ Tom n Jerry .. แม้เราจะหยอกล้อ n fi …

ความสัมพันธ์ของเราเหมือนความสัมพันธ์ของ Tom n Jerry .. แม้กระทั่งเรายังล้อเล่นและต่อสู้ ..
เรายังคงอยู่ไม่ได้หากไม่มีกันและกัน …
😆❤🤗😇☺
.
#pattayabeach

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *