ความปรารถนาคือพลังขับเคลื่อนของจิตวิญญาณ ดวงวิญญาณที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะนิ่งเงียบ มันจำเป็น …

ความปรารถนาคือพลังขับเคลื่อนของจิตวิญญาณ ดวงวิญญาณที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะนิ่งเงียบ
เราต้องปรารถนาที่จะลงมือทำและทำตัวให้มีความสุข
# pattaya2019 #Bangkok #bangkokthailand #bangkokgirls #bangkoklove #pattayalach #pattayabeach #thailand #thailandgirl #pattayagirls #mylife #sportgirl #pattayabeach #payayapach #
#pattayathailand #model # gerl # sea # ชีวิตที่สวยงาม # ธรรมชาติ # ประเทศไทย # ทะเล # ชายฝั่งสีฟ้า
#beautiful #worked กับคุณ #family

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *