ขอกล่าวคำทักทายเป็นภาษาอื่น #Thai #japanese #english #chinese #russian …

กล่าวคำทักทายในภาษาอื่น

#Thai #japanese #english #chinese #russian #german #pattayalife #lifeinpattaya #beachlife #pattayabeach #living in Pattaya

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *