การอยู่คนเดียวชั่วขณะหนึ่งเป็นสิ่งที่อันตราย มันเหมือนติดยาเสพติดหวาน เมื่อคุณได้ …

การอยู่คนเดียวชั่วขณะหนึ่งเป็นสิ่งที่อันตราย มันเหมือนติดยาเสพติดหวาน เมื่อคุณเห็นว่ามันสงบสุขแล้วคุณไม่ต้องการที่จะไม่จัดการกับผู้คนและพล่ามของพวกเขาอีกต่อไป

#sonofthebeach #inmybag #smallcircle #bigdreams #theblacktravelclub #blackguystraveltbestery #vatte # # #vattayabat # # # #ysbhfamily #littlebluesign #worldventures #wvfamily #worldventuresdreamtrips

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *