การพ้นจากพระใหญ่และรูปปั้นที่สุ่มอยู่ข้างหลังเขา• • • • #thailand #t …

พิงพระพุทธรูปใหญ่และรูปปั้นที่สุ่มอยู่ข้างหลังเขา😜😌•


• #thailand #throwback #tbt #phuket #bigbudda #adventure #holidays #asian #helmethair #TakeMeBack

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *