กะแรนดีมากเท่าไหร่ที่ได้รับ 5 คลื่นไม่เห็น แต่แพลงก์ตอน …

กะรนเป็นปลาที่ได้รับความรู้สึกเป็นปกติดีไม่มีคลื่นใด ๆ เกิดขึ้น แต่แพลงตอนย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นปลากะพงขาว #

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *